fbpx
Skip to content

Judėkime kartu 2020

DALYVAUK BĖGIME IR NAMO GRĮŽK SU „BROOKS GHOST“ BĖGIMO BATELIAIS!
 
ESTAFETINIO IR ASMENINIO BĖGIMO „JUDĖKIME KARTU 2020“ NUOSTATAI
 
I. BENDROJI DALIS
Telšių orientavimosi sporto klubas 2020 m. rugsėjo 26 d. rengia estafetinį ir asmeninį bėgimą „Judėkime kartu 2020“.
 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi sportu ir dalyvavimą sportiniuose renginiuose.
2.2. Pasitelkus Telšių miesto ir rajono gyventojus, sportininkus, įstaigų ir organizacijų atstovus, studentus, mokinius plėtoti vienos iš populiariausių sporto šakų tradicijas.
2.3. Išaiškinti geriausius sportininkus.
 
III. VIETA IR LAIKAS
3.1. Estafetinis ir asmeninis bėgimas vyks 2020 m. rugsėjo 26 d.,
10:00 – 11:30 numerių atsiėmimas;
11:30 – varžybų atidarymas, masinė mankšta prieš startą su Jolita;
12:00 – masinio bėgimo startas 1,4 km distancijoje;
12:20 – asmeninio bėgimo startas 2,5 ir 5 km distancijoje;
13:20 – estafetinio bėgimo startas;
14:00 – apdovanojimai.
3.2. Startas ir finišas – Telšės g. 16, Telšiai (Prie didžiosios prieplaukos).
 
IV. VADOVAVIMAS
Varžybas organizuoja ir vykdo Telšių orientavimosi sporto klubas, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas.
 
V. DALYVIAI
5.1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su estafetinio ir asmeninio bėgimo nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu.
5.2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
5.2. Dalyvių amžius neribojamas. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneriai.
5.3. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
5.4. Estafetinio bėgimo komandos sudėtis – 5 dalyviai, iš kurių turi būti bent vienas vaikas iki 14 m. amžiaus arba moteris.
5.5. Masinio bėgimo 1,4 km distancijoje. Bėga visi norintys įveikti trasą.
5.6. Asmeninis bėgimas 2,5 ir 5 km distancijoje. Kiekvienas dalyvis varžosi asmeninėje įskaitoje pagal savo amžiaus grupę:
Moterys 2,5 km (1 ratas) Grupė
12-15 metų amžiaus – M1
16-18 metų amžiaus – M2
60 ir vyresni metų amžiaus – M3
Moterys 5 km (2 ratai) Grupė
19-39 metų amžiaus (ir visi norintys) – M
40-59 metų amžiaus – M4
Vaikinai 2,5 km (1 ratas) Grupė
12-15 metų amžiaus – V1
16-18 metų amžiaus – V2
60 ir vyresni metų amžiaus – V3
Vyrai 5 km (2 ratai) Grupė
19-39 metų amžiaus (ir visi norintys) – V
40-59 metų amžiaus – V4
 
VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA
6.1. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu https://dbsportas.lt/lt/varz ir internetinėje svetainėje www.germantolobis.lt, elektroniniu paštu kugl@lku.lt arba tel. (8 620) 89623 iki rugsėjo 25 d. 24.00 val. ir varžybų dieną nuo 10:00 val. registruojantis privalu nurodyti komandos pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę (pagal bėgimo etapą), komandos vadovo ar atstovo kontaktinius duomenis. Startinio mokesčio nėra.
6.2. Asmeninio bėgimo dalyviai registruojasi taip pat 6.1 punkte nurodytais adresais.
6.3. Numeriai išduodami rugsėjo 26 d. nuo 10.00 val. iki 11.30 val. Telšės g. 16, Telšiai (Prie didžiosios prieplaukos). Iš anksto užsiregistravusi dalyvių komanda, numerius atsiimti privalo esant visiems komandos nariams. Asmeninio bėgimo dalyviai numerius atsiima asmeniškai.
 
VII. VARŽYBŲ EIGA IR SĄLYGOS
7.1. Estafetinis bėgimas susideda iš 5 etapų. Etapų schema ir etapų ilgiai pridedami šių nuostatų priede. Bendras estafetinio bėgimo „Judėkime kartu 2020“ ilgis – 2700 m. Pažymėtose vietose perduodama estafetės lazdelė. Pirmajame etape bėga vaikas iki 14 m. amžiaus arba moteris. Kitų etapų dalyvių amžius ir lytis neribojama.
7.2. Dalyvis gali bėgti tik vieną etapą ir atstovauti tik vienai komandai. Dalyvis bėgti savo etapą gali tik turėdamas specialią to etapo žymą ir leidus teisėjui. Pažeidus šią taisyklę, komanda diskvalifikuojama.
7.3. Asmeninio bėgimo dalyviai įveikia visą trasą pasirinktinai 1,4 km. (amžius neribojamas) ar 2,5 ir 5 km. (pagal amžiaus grupę).
 
VIII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
8.1. Trys pirmosios komandos, greičiausiai įveikusios estafetinio bėgimo distanciją, apdovanojamos taurėmis ir medaliais.
8.2. 200 pirmųjų bėgikų įveikusių asmeninio bėgimo 1,4 km. distanciją, bus apdovanojami atminimo medaliais.
8.3. Įveikę 2,5 ir 5 km. – kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais, prizininkai – medaliais.
8.4. Bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias dalyviai, gausiausia komanda.
8.5. Visi bėgimo dalyviai dalyvaus loterijoje, kurios metu bus ištraukti penki laimingieji, kuriems atiteks bėgimo bateliai. Atsiimant laimėjimą, būtina parodyti dalyvio numerį.
 
IX.
9.1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.
9.2. Rezultatai po finišo bus skelbiami www.germantolobis.lt.
Estafetinio bėgimo etapų ilgiai:
I etapas – ilgis 450 m. – STARTAS – Telšės g. 16, Telšiai (Prie didžiosios prieplaukos)
II etapas – ilgis 650 m
III etapas – ilgis 420 m.
IV etapas – ilgis 520 m.
V etapas – ilgis 660 m.
Visos distancijos ilgis 2700 m.
Komanda susideda iš 5 narių (I etape turi dalyvauti 1 vaikas (iki 14 metų) arba moteris.
 
Projektas „Judėkime kartu su orientavimosi sporto klubu „Telšiai“ bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.