fbpx
Skip to content

2020 m. gruodžio 1 d. pradedamas įgyvendinti sporto projektas „Telšių jaunųjų orientacininkų būrelis“ (Nr. SRF-FAV-2020-1-0188), kuris skirtas vaikų, jaunimo fizinio pasyvumo problemai spręsti, sveikatai stiprinti ir sportiniams įgūdžiams lavinti. Šis sporto projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – gerinti Telšių rajono vaikų ir jaunimo sveikatą, didinant jų fizinį aktyvumą ir užimtumą per orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais sporto šaką. Taipogi sprendžiant itin svarbius gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius, populiarinti orientavimosi sportą bėgte ir dviračiais bei sudaryti palankias sąlygas jaunimui dalyvauti aktyvioje fizinėje veikloje, sukuriant patrauklią aukštų rezultatų sieksiančių sportininkų rengimo sistemą ne tik Telšių rajone, bet ir visame Telšių regione.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais treniruotes vaikams ir jaunimui;
  2. Organizuoti orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais sporto stovyklas Lietuvoje;
  3. Su surinktomis grupėmis dalyvauti orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais varžybose Lietuvoje.

Projekto vertė – 45 800 Eur, iš kurių:

  • Sporto rėmimo fondo lėšos – 41 220 Eur;
  • Orientavimosi sporto klubo „Telšiai“ nuosavos lėšos – 4580 Eur.

Svarbu siekti, kad bet kuris vaikas, paauglys ar suaugęs žmogus kuo daugiau užsiimtų sveikatą stiprinančiu fiziniu aktyvumu, nes šiuolaikinės technologijos ir įtemptas dienos ritmas išstumia natūralius mūsų organizmo poreikius judėti. Ypač svarbu skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą. Neabejotina, kad sveikatos problemos, kurias sukelia toliau augantis visuotinis fizinis pasyvumas gali būti laikomos vienu didžiausių iššūkių, susijusių su visuomenės sveikata 21 amžiuje.
Įgyvendinant projektą Telšių rajono vaikai turės galimybę nemokamai išbandyti orientavimosi sportą bėgte ir dviračiu, kuris yra gana brangus, todėl prieinamas ne kiekvienam. Vaikai bus aprūpinti visomis priemonėmis bei reguliariai treniruosis (planuojami važiavimo dviračiu ir bėgimo užsiėmimai iki 2-3 kartų per savaitę). Taip pat, skatinant projekto dalyvių socializaciją ir siekiant suteikti jiems kuo daugiau gerų emocijų ir įspūdžių, skatinančių pamilti sportą, vaikams bus suteikta galimybė dalyvauti orientavimosi sporto bėgte ir dviračiais varžybose Lietuvoje. Numatomi rezultatai pagerins sporto šakų pasirinkimo situaciją Telšių rajone.
Planuojama, kad pasibaigus projekto laikotarpiui, orientavimosi sportas Telšiuose atgis, įsitvirtins nauja sporto šaka – orientavimosi sporto. Klubas ir toliau rengs sportininkus ir mėgėjus, kurie galės dalyvauti varžybose arba tiesiog užsiimti šia fizine veikla savo malonumui ir geros fizinės sveikatos bei formos palaikymui.
Dėl paskelbto karantino Lietuvoje, planuojama, kad vaikų orientavimosi sporto treniruotės prasidės nuo 2021 m. sausio 1 d.