fbpx
Skip to content

Judėk kartu su orientavimosi sporto klubu "Telšiai"

2019 m. lapkričio 1d. orientavimosi sporto klubas „Telšiai“ pradėjo įgyvendinti sporto projektą „Judėk kartu su orientavimosi sporto klubu „Telšiai““ (Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0118).  Sporto projektas  „Judėk kartu su orientavimosi sporto klubu „Telšiai““ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Sporto projekto tikslas – sprendžiant itin svarbius gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius, populiarinti orientavimosi, bėgimo, dviračių, slidžių sportą ir sudaryti palankias sąlygas įvairaus amžiaus sporto mėgėjams dalyvauti aktyvioje fizinėje veikloje, sukuriant patrauklią aukštų rezultatų sieksiančių sportininkų rengimo sistemą ne tik Telšių rajone, bet ir visoje šalyje.

Sporto projekto uždaviniai:

  • įsigyti laiko fiksavimo sistemą, skatinant sporto infrastruktūros plėtrą ir naudojimą Telšių rajone;
  • organizuoti sporto renginius, populiarinančius orientavimosi sportą ir skatinti sveiką gyvenseną;
  • stiprinti bendradarbiavimą su Telšių miesto ir rajono bendruomenėmis, skatinant gyventojų fizinį aktyvumą ir užtikrinti sportininkų optimalų varžybų skaičių ir lygį;

Projektas finansuojamas:

  • Sporto rėmimo fondo lėšomis – 22 534 Eur;
  • Orientavimosi sporto klubo „Telšiai“ nuosavomis lėšomis – 1696 Eur.

OSK „Telšiai“ įgyvendinamas projektas „Judėk kartu su orientavimosi sporto klubu „Telšiai“ skirtas žmonių fizinio pasyvumo problemai spręsti, sveikatai stiprinti ir sportiniams įgūdžiams lavinti. Pastarųjų metų patirtis ir praktika rodo, kad Telšių rajone sporto ir laisvalaikio infrastruktūra prastėja, rajone yra nepakankamas gyventojų įsitraukimas į sportines veiklas, silpna rajono materialinė sportinė bazė, stabdanti sportinių veiklų plėtrą bei gyventojų įsitraukimą. Didelis skirtingo amžiaus dalyvių susidomėjimas orientavimosi sportu kiekvienoje disciplinoje tapo paskata OSK „Telšiai“ rengti ir įgyvendinti projektą „Judėk kartu su orientavimosi sporto klubu „Telšiai“. Projekto metu įsigyta laiko fiksavimo sistema papildė jau turimą sportinę bazę Telšių rajone bei efektyviai išnaudos turimus žmogiškuosius išteklius sporto renginiams organizuoti. Su nauja įranga klubas turės galimybę dažniau rengti profesionalias orientavimosi sporto treniruotes ir varžybas, bėgimo ir dviračių varžybas, organizuoti kitas sporto veiklas, kurių rengimas be turimos įrangos būtų labai sudėtingas arba neįmanomas. Didesnė gausa profesionaliai organizuojamų renginių mažins Telšių miesto ir rajono gyventojų (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų) fizinio aktyvumo stoką, stiprins bendradarbiavimą su rajono švietimo įstaigomis ir kaimo bendruomenėmis, vienys bendruomenės narius aktyviai sportinei veiklai ir padės spręsti socialinės integracijos problematiką, įtraukiant neįgaliuosius dalyvauti orientavimosi sporto veiklose. Be sportinių užsiėmimų projektu bus skatinama savanorystė tarp jaunų žmonių, atverianti plačias patirties galimybes.

Projektą planuojama įgyvendinti per trejus metus nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Kviečiame visus, neabejingus orientavimosi, bėgiojimo, dviračių, slidžių sportui dalyvauti projekto veiklose. Informaciją apie projekto veiklas sekite mūsų svetainėje www.telsiuklubas.lt, Facebook paskyroje ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS TELSIAI, Instagram paskyroje @OKTELSIAI.

IKI MALONIŲ SUSITIKIMŲ!!!