Apie klubą

Klubo tikslai:

sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto priemonėmis stiprinti žmonių fizinę pasirengimą ir sveikatą taip pat propaguoti sveiką gyvenseną organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, bei rengti aukštos kvalifikacijos sportininkus.

Klubo uždaviniai:

Organizuoti orientavimosi bei kitokio sporto treniruotes.
Rengti varžybas, organizuoti sveikatos stiprinimo renginius.
Plėtoti ryšius su kitais klubais bei sporto organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Propaguoti kūno kultūros, orientavimosi sportą sveiką gyvenseną.